مطالب آموزشی PDF چاپ ایمیل
نوشته شده توسط سیدعلیرضا اسماعیلی   
شنبه ، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ، ۱۷:۴۱

کارشناسی

     1-    هیدرولیک لوله و مجاری بسته

 

     2-    آزمایشگاه مکانیک خاک

   

 

کارشناسی ارشد

 

      1-    آزمایشگاه هیدرولیک انتقال رسوب

 

 

بهنگام کردن در يكشنبه ، ۸ مهر ۱۳۹۷ ، ۱۹:۰۰