مدارک علمی PDF چاپ ایمیل
نوشته شده توسط سیدعلیرضا اسماعیلی   
يكشنبه ، ۷ آبان ۱۳۹۶ ، ۱۲:۲۰
  •  لیسانس مهندسی کشاورزی- مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد سال 95
  • ارائه سمینار   " نقشه برداری رسوبات مخازن " در سمینارهای انجمن علمی مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد 93
بهنگام کردن در يكشنبه ، ۸ مهر ۱۳۹۷ ، ۱۵:۴۲