شرکت در همایش ها و کنفرانس ها PDF چاپ ایمیل
نوشته شده توسط سیدعلیرضا اسماعیلی   
شنبه ، ۶ آبان ۱۳۹۶ ، ۱۴:۱۱
  1. همایش آب زیرزمینی 24 اردیبهشت94 نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
  2. همایش آب سطحی 24 اردیبهشت 94 نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
  3. نشست مدیریت آب و بخش خصوصی 24 اردیبهشت 94 نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
  4. نشست نظام مهندسی 23 اریبهشت 94 نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
  5. همایش آب و سازه های آبی 24 اردیبهشت94 نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
  6. سمینار علمی پدافند غیر عامل و امنیت آبی آبان 96 دانشگاه فردوسی مشهد
  7. شرکت در کارگاه   آموزشی رویکرد بهم پیوسته آب ، انرژی و غذا در مدیریت پایدار منابع - 25 آذر 1396 دانشگاه فردوسی مشهد
  8. شرکت در كارگاه علمی   تجارب مديريت سيستم هاي آبياری در ايتاليا -15الی16 اسفند 1396 دانشگاه فردوسی مشهد
بهنگام کردن در چهارشنبه ، ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ، ۱۲:۱۳